Samenwerken?

Het netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid bekrachtigt de driehoek school, gezin en samenleving en is daarin een verbindende schakel.  Indien u mogelijkheden ziet om samen te werken aan ouderbetrokkenheid, laat het ons dan weten:

EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
E info@edventure.nu
T 070 3154100