Regionale aanpak

logo-subtitelDe regionale aanpak bestaat uit een drietal activiteiten die regionaal zijn ingebed, dankzij het landelijk dekkend netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid:

September 2013 – Januari 2014
Regionale startbijeenkomsten voor schoolleiders (i.o.), leraren (i.o.), ouders en gemeenten

In vijf regio’s worden startbijeenkomsten georganiseerd gericht op het vergroten kennis en handelingsbekwaamheid bij de verschillende doelgroepen. De bijeenkomsten bevorderen tevens de onderlinge kennisuitwisseling over de invulling van educatief partnerschap. In het plenaire gedeelte wijzen belangrijke sprekers, waaronder de staatssecretaris van Onderwijs, u op het belang van educatief partnerschap. Bij de workshoprondes doet u volop inspiratie op hoe educatief partnerschap te stimuleren op uw school of binnen uw gemeente en hoe bij te dragen aan het leerproces van uw kind of mee te denken met de school. Tal van advieurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen! Bezoek onze workshops en maak een rondje over de informatiemarkt.

Januari – Juni 2014: Peer reviews voor scholen en gemeenten

Na een vijftal succesvolle startbijeenkomsten ouderbetrokkenheid in het land staan we nu voor een nieuwe uitdaging: het organiseren van peer reviews voor scholen en gemeenten in het voorjaar van 2014.

Voor scholen worden zogenaamde peer reviews oftewel collegiale consultaties georganiseerd: besturen, directies, leraren, medezeggenschapsraden en ouders kunnen know-how en ervaringen onderling uitwisselen. Door het arrangeren van peer reviews ontstaan kleine intercollegiale netwerken die ook in het vervolg geraadpleegd kunnen worden.

De ExpertisePunten zullen ook peer reviews voor gemeenten organiseren, desgewenst met ondersteuning vanuit de regionale infrastructuur. Op basis van een korte inventarisatie van behoeften van gemeenten worden zij in contact gebracht met andere gemeenten en treden zij in dialoog aan de hand van een gespreksleidraad. Door het arrangeren van peer reviews ontstaan kleine intercollegiale netwerken die ook in het vervolg geraadpleegd kunnen worden.

Graag komen de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid in uw regio in contact met scholen en gemeenten die interesse hebben in zo’n collegiale consultatie. Wilt u zich (kosteloos) aanmelden voor een peer review, of wilt u meer informatie neem dan contact op met een van de ExpertisePunten in uw regio:

Regio Zuidwest (Rotterdam)
Regio Midden (Arnhem)
Regio Noordwest (Zaandam)
Regio Noordoost (Assen)
Regio Zuidoost (Deurne)