ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid moeten ouderbetrokkenheid duurzaam borgen

17 onderwijsbureaus, aangesloten bij branchevereniging EDventure, lanceren een netwerk van regionale ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO). Met de slogan ‘landelijk dekkend, regionaal maatwerk’ zal de groep onderwijsbureaus kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aanbieden om partnerschap tussen ouders en scholen in opvoeding en onderwijs te bevorderen.

Lees meer

Ouders, kinderen en techniek

Ouders kunnen meer uit hun kind halen dan ze soms denken en om hen daarbij te ondersteunen zijn 3 ouderbijeenkomsten ontwikkeld. Het doel is het vergroten van vaardigheden van ouders bij het begeleiden van hun kinderen en samen ontdekkend te leren. Het gaat vooral om de gewone huis-tuin-en keukendingen waar techniek en wetenschap een rol bij kan spelen.

Lees meer

Facebook: Ouders en school samen

Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Ze kunnen elkaar hierbij helpen. Op Ouders en School Samen, de Facebook-pagina van de Rijksoverheid kun je jouw ervaringen delen en leren van anderen.

Lees meer

Keurmerk Stichting Leraar Leerling en Ouder

De Stichting Leraar Leerling en Ouders wil de verbinding tussen de drie spelers in de schoolorganisatie versterken en borgen. Hiertoe heeft de Stichting tien criteria opgesteld die leiden tot een keurmerk Ouderbetrokkenheid, een certificering waarmee de organisatie aantoont ouderbetrokkenheid serieus te nemen en daar pro actief aan te werken.

Lees meer

Ouderhulpkaarten

Het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid en uitgeverij Eduforce hebben gezamenlijk Ouderhulpkaarten ontwikkeld. Ouderbetrokkenheid thuis levert betere schoolprestaties op het gebied van Taal en Lezen. Er zijn ook ouderhulpkaarten voor hoogbegaafdheid en Fries.

Lees meer

Succes met ouders

Voor de ontwikkeling van kinderen is een goede samenwerking tussen ouders en school belangrijk. In het jaar van de ouderbetrokkenheid bieden Fontys Fydes en Gemeente Tilburg hen daarom gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het Symposium: Succes! met ouders.

Lees meer

De vrijblijvendheid voorbij : workshop school-ouderovereenkomst

We gaan concrete afspraken met ouders maken! 70% van de schoolleiders wil concrete afspraken maken met ouders en die afspraken vastleggen (monitor Ouderbetrokkenheid PO 2012).
Samenwerking tussen ouders en school kent vele vormen en aspecten. De verwachtingen van elkaar spelen hierbij een cruciale rol. In een school-ouder-overeenkomst worden de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van scholen en […]

Lees meer

Leraar24 : School in beeld

In opdracht van OCW worden in het kader van het programma Ouders & school samen een groot aantal goede praktijken beschreven. Deze bestrijken de sectoren PO, VO, (V)SO en Beroepsonderwijs (VMBO en MBO).

Lees meer

ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid

Landelijk dekkend – Regionaal maatwerk

De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus en keurmerkorganisatie. De ExpertisePunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Met partnerschap wordt een proces bedoeld waarin betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) elkaar ondersteunen en de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen.

Nieuws

OIG: Ouder wil steun van school in de opvoeding

Tussen november 2011 en maart 2012 heeft Onderwijs Innovatie Groep (OIG) het onderzoek de ‘Nationale Ouder Monitor’ uitgevoerd. Meer dan 10.000 ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar oud in Nederland namen deel. Door middel van een online vragenlijst zijn ouders gevraagd in hoeverre zij hun kind thuis verder helpen op het gebied van leren en opvoeden en in welke mate zij de school daarbij betrekken.

Lees meer

Download onze brochure