Workshops ExpertisePunt Cedin: Ouderbetrokkenheid, een must!

School en ouders hebben elkaar nodig voor de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Ouderbetrokkenheid, een must! is daarom het thema voor de VCO Studie- en Ontmoetingsdag. Tijdens deze dag kan extra kennis opgedaan in de verschillende workshops van o.a. het ExpertisePunt Cedin. De studiedag biedt volop gelegenheid collega’s te ontmoeten én in […]

Lees meer

Masterclass Ouderbetrokkenheid in Lunteren

Op 25, 26 en 27 maart 2013 vindt de driedaagse studieconferentie ‘Ambities verbinden’ plaats in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Scholen zetten stevige stappen en maken werk van hun ambities. De wijze waarop scholen deze ambities verwezenlijken en de daarbij horende praktijkvoorbeelden staan centraal tijdens deze conferentie. Ook is er aandacht voor ouderbetrokkenheid!

Lees meer

Bezoek Basisschoolnet en de ExpertisePunten op IPON 2013

Onderwijs leert! Onderwijs innoveert!

Op woensdag 10 en donderdag 11 april 2013 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de zesde editie van IPON plaats: de beurs voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en bij de les wil blijven op gebied van ICT-toepassingen en -diensten. Maak kennis met de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid op de stand van Basisschoolnet.nl.

We zien u […]

Lees meer

De schouders eronder!

Beeldverslag: Terugblik op de conferentie Samen de schouders er onder! van 14 januari 2013. Partnerschap tussen ouders en scholen stond centraal. Een kind presteert beter als ouders en school samen optrekken ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Samenwerking van ouders en scholen vergroot derhalve de kansen van kinderen. Het doel van de conferentie was om de initiatieven die door scholen, ouders, experts en overheid zijn genomen, met elkaar te delen. Tegelijkertijd werd een optimale uitwisseling van ervaringen en ‘best practices’ tussen deelnemers nagestreefd. Iedereen werd opgeroepen om tijdens deze dag mee te denken over ouderbetrokkenheid en naar dit onderwerp te kijken vanuit drie perspectieven: ouder, expert en leerling.

Lees meer

Ondersteuningspakket ‘Ouderbetrokkenheid en de Lokale Educatieve Agenda’

Veel scholen, besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar manieren om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijs van hun kind te betrekken. Het ExpertisePunt Cedin en Oberon hebben in overleg met het ministerie van Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een ondersteuningspakket ontwikkeld voor deze partijen.

Lees meer

Bezoek de ExpertisePunten op het AVS-congres

Wilt u persoonlijk kennismaken met het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid? Dat kan! Bezoek ons op het AVS-congres op 15 maart 2013, NBC te Nieuwegein.

Meer informatie: www.avs.nl/congres2013

Lees meer

Ouderbetrokkenheid en de G37

Het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid van Cedin geeft samen met beleidsambtenaar Leeuwarden voorlichting aan ambtenaren van de G37 in Utrecht. Welke keuzes heeft de gemeente Leeuwarden gemaakt? En hoe worden de brede scholen in Leeuwarden begeleid in het ontwikkelen van visie en beleid op het terrein van ouderbetrokkenheid? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst voor de G37.

Lees meer

Positief effect ouderbetrokkenheid opnieuw aangetoond door SCP

Het belang van een goede relatie tussen school en ouders wordt breed in de samenleving gedeeld. Leerlingen presteren beter als ouders en school samenwerken en het zorgt voor een plezierig en veilig leerklimaat voor iedereen.

Lees meer

De ExpertisePunten op de NOT 2013

De ExpertisePunten op de NOT 2013

Lees meer

Conferentie Ouders en school: Samen de schouders eronder

De prestaties van een kind verbeteren als ouders de leerontwikkeling van hun kind volgen, daar thuis ondersteuning aan geven en daarover regelmatig contact met de school hebben. U hebt hieraan in het afgelopen jaar actief gewerkt en dat stel ik bijzonder op prijs. Op de conferentie kunt u ervaringen en kennis uitwisselen tussen school en ouders om de samenwerking nog verder te verbeteren. Uitgenodigd zijn ouders en ouderorganisaties, scholen en vertegenwoordigers van het PO, VO en MBO, experts, opleiders en overheden.

Lees meer

Download onze brochure