Download hier onze brochure ‘Ouderbetrokkenheid maakt verschil’

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs krijgt meer en meer aandacht. Ook educatief partnerschap tussen ouders en school is een actuele term. De formele invloed van ouders en samenleving groeit, mede door de komst van ‘passend onderwijs’. We bevelen u onze brochure aan.

Lees meer

Leerzame themabijeenkomsten voor ouders in Den Haag e.o.

Pesten los je niet in je eentje op
Pientere peuters knappe kleuters
Samen (t)huis (aan het) werk

Lees meer

ExpertisePunt HCO: Pesten los je niet in je eentje op

Kom naar de themabijeenkomst over omgaan met pesten in Den Haag!

Lees meer

ExpertisePunt HCO: Samen (t)huis (aan het) werk

Kom naar de themabijeenkomst over huiswerk maken in Den Haag!

Lees meer

ExpertisePunt Marant: workshop ouders tijdens Regionale Onderbouwdag

Kom naar de Regionale Onderbouwdag op 22 mei 2013 georganiseerd door Marant, een van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid!

Lees meer

Haags Onderwijsfestival van ExpertisePunt HCO opnieuw groot succes

De gemeente Den Haag en het HCO hebben in samenwerking met de schoolbesturen op zaterdagmiddag 20 april het tweede Haags Onderwijsfestival voor Ouders georganiseerd.

Lees meer

ExpertisePunt Driestar Educatief: workshop Jaarcongres Brede School

‘Naar een goede samenwerking tussen (voor)school en ouders’

Lees meer

Ouderbetrokkenheid vergroten met Ouderhulpkaarten Voortgezet Onderwijs

De ouderhulpkaarten Voortgezet Onderwijs zijn kaarten die ouders handvatten geven om een extra stimulans aan de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind te geven. Wilt u meer informatie over het inzetten van de Ouderhulpkaarten of wilt u een ouderactiviteit organiseren? Neem dan contact op met een van de ExpertisePunten bij u in de buurt!

Lees meer

ExpertisePunt OCGH Advies opent Ouder-Kindcentrum

Samen met een aantal belangrijke partners start het ExpertisePunt OCGH Advies in haar voormalige kantoorgebouw aan de Europaweg in Helmond een laagdrempelig op kinderen, jongeren en hun ouders, verzorgers gericht dienstencentrum: het Ouder- Kindcentrum.

Lees meer

ExpertisePunten verzorgen training Basisschoolnet

Basisschoolnet is een online communicatieplatform waarmee basisscholen (indien gewenst) interactief met ouders kunnen communiceren zonder dat de school de e-mailadressen van de ouders hoeft bij te houden. Het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid werkt samen met Basisschoolnet.

Lees meer

Download onze brochure