Scholingsaanbod ExpertisePunt Fontys Fydes Succes! met ouders

ExpertisePunt Fontys Fydes organiseert verschillende interessante bijeenkomsten/workshops over Succes! met ouders. Werken aan ouderbetrokkenheid en partnerschap door de doelgerichte inzet van ouderroutines

Lees meer

Ouderbetrokkenheid moet worden verbeterd in VVE

Volgens een recent rapport van Voor-en-vroegschoolse-educatie-kan-veel-beterde Onderwijsinspectie schiet het onderwijs voor peuters en kleuters met een achterstand ernstig tekort (ND 22 augustus). De belangrijkste oorzaak daarvan ligt in het versnipperde beleid.

Lees meer

Regio Midden (Arnhem): bijeenkomst ouderbetrokkenheid

De regionale startbijeenkomst vindt plaats op maandag 7 oktober van 16.00-20.30 uur in Golden Tulip Arnhem-Doorwerth. Het ministerie van OCW wil met deze bijeenkomst nadrukkelijk aandacht vragen voor het programma ‘Ouders en School Samen’, om zo het thema nog dichter bij de scholen te brengen en onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren. Voor de ontwikkeling van kinderen is het immers belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Samen kunnen ouders en school zorgen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor het kind.

Lees meer

Boek Succes! Met ouders overhandigd aan staatssecretaris

Eind augustus 2013 verschijnt het boek Succes! Met ouders. Werken met ouderroutines in onderwijs en opvang. Het boek is geschreven door adviseurs van de ExpertisePunten Fontys Fydes en Cedin. Bestel nu al een exemplaar!

Lees meer

Ouders en School Samen: Kernboodschap en aanpak 2013-2014

Het belang van ouderbetrokkenheid is onomstreden in alle sectoren, zowel in het primair onderwijs, als in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ouderbetrokkenheid wordt steeds meer als een thema gezien voor de hele schoolloopbaan van leerlingen. Deze ontwikkeling is echter nog pril en het daadwerkelijk in actie komen is lastig. Het programma Ouders en School Samen gaat tot de zomer van 2014 onverminderd door, met het doel dat in 2016 de samenwerking tussen ouders en school ten behoeve van het kind vanzelfsprekend is.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid onder de aandacht van Tweede Kamer

Lees alles over de nieuwe plannen rondom educatief partnerschap en de samenwerking daarin met de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid!

Lees meer

ExpertisePunt HCO: Pientere peuters en knappe kleuters

Kom naar de themabijeenkomst over een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen in Den Haag!

Lees meer

Regio Zuidoost (Deurne): bijeenkomst ouderbetrokkenheid: “De magie van taal”

Zet alvast in uw agenda: 20 januari 2014 op de Willibrordhaeghe in Deurne: Regionale bijeenkomst over succesvol partnerschap tussen ouders en school in het PO, VO en MBO bij talentontwikkeling van kinderen met als thema : “De magie van taal”

Lees meer

Regio Zuidwest (Rotterdam/Vlissingen): bijeenkomst ouderbetrokkenheid 23/9

Bekijk hier het programma en meld u aan voor de bijeenkomst op 23 september 2013 – in Rotterdam of Vlissingen!

Lees meer

ExpertisePunten en OCW pakken ouderbetrokkenheid regionaal aan

Van bewustwording naar dialoog en doen: de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid en het ministerie van OCW helpen u educatief partnerschap op uw school te versterken!

Lees meer

Download onze brochure