Workshops voor ouders & opvoeders van ExpertisePunten Driestar Educatief en Kersten Onderwijscentrum

Tijdens het congres ‘Onze kinderen in de branding’ op 20 maart verzorgen de ExpertisePunten Driestar Educatief en Kersten Onderwijscentrum diverse workshops. Het congres wordt georganiseerd door de Reformatorische Oudervereniging en is bedoeld voor ouders en opvoeders.

Lees meer

ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid & OCW stimuleren kennisuitwisseling

Onlangs is een artikel verschenen over het succes van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid door de ExpertisePunten en het ministerie van OCW. In vijf regio’s zijn bijeenkomsten georganiseerd gericht op het vergroten kennis en handelingsbekwaamheid bij ouders, scholen en gemeenten. Staatssecretaris Dekker licht toe waarom ouderbetrokkenheid zo belangrijk is. Lees hier het volledige artikel (Uit: Van Twaalf Tot Achttien).

Lees meer

Persbericht Samenwerking Onderwijs Innovatie Groep

Den Haag, 26 februari 2014 – Het netwerk ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid gaat samenwerken met de Onderwijs Innovatie Groep (OIG). Door deze krachtenbundeling kan landelijk en regionaal verder worden gebouwd aan de ontwikkeling van educatief partnerschap tussen ouders en scholen. Wetenschappers, leraren, ouders, politiek en samenleving zijn het er over eens dat ouderbetrokkenheid en samenhang tussen thuis, buurt en school leidt tot betere schoolprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen.

Lees meer

Gratis webinar ‘Succes! met ouders’ van ExpertisePunt Fontys Fydes

In de maand februari biedt het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid Fontys Fydes u een gratis webinar aan: ‘Succes met ouders: over ouderroutines’.

Lees meer

Oproep aan scholen (po/vo/mbo) en gemeenten voor peer review

Meld u nu (kosteloos) aan voor een peer review of neem contact op met een van de ExpertisePunten in uw regio!

Lees meer

Terugblik startbijeenkomst ouderbetrokkenheid Regio Zuidoost

Bekijk hier de fotoimpressie, het artikel dat scheeen in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad en neem contact met ons op om deel te nemen aan de peer reviews tussen scholen of de peer reviews tussen gemeenten!

Lees meer

‘Meer doen aan ouderbetrokkenheid’ aldus Hans Christiaanse

Over het belang van betrokkenheid van ouders bestaat weinig discussie, en de overheid en lokale partijen in de gezondheidsbescherming ontwikkelen daarom instrumenten die ouders, kinderen en scholen bij die ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Lees meer

Conferentie ‘Succes! Met ouders!’ in Pijnacker-Nootdorp

In samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties organiseert het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid OnderwijsAdvies een inspiratiemiddag ouderbetrokkenheid.

Lees meer

Terugblik startbijeenkomst ouderbetrokkenheid Regio Noordoost

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Samen kunnen ouders en school zorgen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor het kind. Bijeenkomst ouderbetrokkenheid in Assen gemist? Bekijk hier de fotoimpressie!

Lees meer

Terugblik startbijeenkomst ouderbetrokkenheid Regio Noordwest

Wij bieden u een breed palet aan aanbod op het gebied van educatief partnerschap. Tijdens het plenaire programma rondom ouderbetrokkenheid en pesten, de workshops en de informatiemarkt kreeg u volop de kans om u te laten inspireren. De foto’s verhalen van een inspirerende en drukbezochte bijeenkomst.

Lees meer

Download onze brochure