Check je schoolgebouw! Onderzoek naar onderwijshuisvesting in primair en voortgezet onderwijs

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de kwaliteit van de schoolgebouwen in Nederland. Goede gebouwen zijn nodig om goed onderwijs te kunnen geven. Onderzocht wordt hoe het rijksbeleid in de praktijk uitpakt en tegen welke problemen schoolbesturen en gemeenten aanlopen. En ook wordt gekeken wat gebruikers zelf vinden van de kwaliteit van hun schoolgebouwen. Past […]

Lees meer

Kom naar het Gouds ouderfestival!

Het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid van Driestar Educatief organiseert op 11oktober 2014 het Gouds Ouderfestival. Voor ouders en hun kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar is er van alles te doen!

Lees meer

HCO: Cursus Gesprekken met ouders

Ga constructief met ouders in gesprek, bouw samen een relatie op en verbeter zo de leerresultaten van leerlingen.

Lees meer

ExpertisePunt Driestar ontwikkelt Scan ouderbetrokkenheid

Het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid van Driestar onderwijsadvies heeft op basis van onderzoek van de befaamde dr. J.L. Epstein en met behulp van andere inzichten met betrekking tot ouderbetrokkenheid een scan ontwikkeld. Deze scan helpt om de mate van ouderbetrokkenheid in kaart te brengen.

Lees meer

Inspiratiemiddag Onderwijs & Opvoeding (Almelo)

Op 13 mei 2014 was ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid Cedin aanwezig op de ‘Inspiratiemiddag Onderwijs & Opvoeding’ in Almelo. Een gemeentebrede studiemiddag met aanwezigen van de gemeente, de drie onderwijsorganisaties, de kinderopvang organisaties en peuterspeelzalen.

Lees meer

OBD Noordwest biedt cursus ‘Beter communiceren met ouders’

Een grote ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw leerlingen. Aan de basis van ouderbetrokkenheid staat goede communicatie met ouders. Vanaf september kunt u de cursus ‘Gesprekken met ouders’ volgen bij ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid OBD Noordwest.

Lees meer

Haags Onderwijsfestival voor ouders

Heeft u wel eens vragen over uw kind op school? Over huiswerk, schoolkeuzes, prestaties, internetgebruik? Of over hoe u als ouder uw kind zo goed mogelijk kunt begeleiden op school? Het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid organiseert het Haags Onderwijsfestival voor ouders.

Lees meer

Pestkop met laag IQ traint nu leraren

Tijdens de regionale startbijeenkomst Ouderbetrokkenheid in regio Midden inspireerde Emiel van Doorn met passie de aanwezigen: ‘Er zitten altijd gaatjes in het plafond’, met andere woorden, kinderen kunnen zich blijvend ontwikkelen. Passend onderwijs is een kans om met de kwaliteiten van kinderen aan de slag te gaan. Samenwerking tussen kind, ouders en school is daarbij […]

Lees meer

Redactie Facebook ‘Ouders en School Samen’ door ExpertisePunten

Wilt u ook kennis nemen van goede voorbeelden, informatie over trainingen, tips en stellingen rondom het thema ouderbetrokkenheid, like dan nu de Facebook-pagina Ouders en School Samen!

Lees meer

Gratis informatiebijeenkomst ouderbetrokkenheid voor gemeenten (Zuid-Nederland)

Op 23 april a.s. organiseren de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid OCGH Advies, BCO Onderwijsadvies en Fontys Fydes een informatiebijeenkomst ouderbetrokkenheid voor gemeenten. Meld u kosteloos aan voor 15 april!

Lees meer

Download onze brochure