Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen:

– verbeteren van de leerresultaten
– school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners
– ouders helpen vaker mee met activiteiten
– versterken van sociale cohesie
– bevorderen van de integratie
– bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen
– werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders


Ouderbetrokkenheid bijvoorBEELD

 

Kijk mee hoe de leerlingen van de Juliana van Stolbergschool in Poederoijen de betrokkenheid van hun ouders ervaren en hoe ouders en school de samenwerking hebben vormgegegeven.


Het debat met hoogleraar pedagogiek Micha de Winter tijdens de Avond van het Onderwijs 2011. Hij vindt dat ouders en leraren beter moeten samenwerken. Maar uit onderzoek blijkt dat een kwart van de ouders erover heeft nagedacht om hun kind van school te halen, wat zegt dat over de huidige samenwerking tussen ouder en leraar?


“Ouders voeden niet meer op, dus de school moet dat maar doen.” Tijdens de Avond van het onderwijs (2011) gaan leraren, ouders en deskundigen uit het veld, onder leiding van presentator Joost Karhof, met elkaar in discussie over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Een debat tussen Inez Groen, auteur Generatie Einstein, Boris van der Ham, politicus en Rola Hulsbergen, rector.


Wat kunnen ouders doen om het kind te ondersteunen in zijn (schoolse) ontwikkeling? En wat kan een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school doen om ouders te betrekken?


Een greep uit ons aanbod

Ouders
Zou u graag in gesprek gaan met leraren en andere ouders over opvoeding en onderwijs? Organiseer samen met uw school en een Expertisepunt een interactieve thema-avond en ga in debat!

Vroeg- en voorschoolse educatie, Primair onderwijs
Hoe bespreek je bijzonderheden in de ontwikkeling van peuters en kinderen met hun ouders? Neem kennis van gesprekstechnieken en -vaardigheden en breng die in de praktijk. De Expertisepunten bieden diverse trainingen op het gebied van oudercommunicatie.

Primair onderwijs
Ouderhulpkaarten ondersteunen ouders bij het begeleiden van hun kinderen bij het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van Taal en Lezen.

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Uit onderzoek blijkt welke factoren positief van invloed zijn op leerprestaties. De Expertisepunten leggen u uit wat werkt.

Voortgezet onderwijs
Hoe werkt het puberbrein? Tijdens een training komt u van alles aan de weet, o.a. hoe er thuis en op school een prettig, leerzaam klimaat kan worden gecreƫerd om pubers veilig de sprint van kindertijd naar volwassenheid te laten maken.

Middelbaar beroepsonderwijs
Voldoen uw leraren aan de tien criteria van het Keurmerk Leraar Leerling Ouders? De Expertisepunten helpen u op weg naar een heldere visie op ouderbetrokkenheid.

Gemeenten
Inzicht krijgen in de mate van ouderbetrokkenheid binnen de gemeente? De Expertisepunten laten u zien op welke aspecten winst te behalen valt of behaald is via een nul- en effectmeting.