Werk aan ouderbetrokkenheid met de certificering ‘Samen met ouders’

Den Haag, 16 oktober 2014

Partnerschap school-ouder start bij streefdoelen

 

Het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid lanceert certificeringstraject ‘Samen met ouders’

Samenwerking tussen school en ouders bevordert het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat is makkelijk gezegd. Maar hoe zorg je ervoor dat het niet bij woorden blijft? Dat ouders daadwerkelijk gezien en benaderd worden als partners in de schoolloopbaan van kinderen? Instellingen voor vroeg- en voorschoolse educatie en het primair, voortgezet en middelbaarberoeps-onderwijs kunnen vanaf nu het certificeringstraject ‘Samen met ouders’ volgen. Al dan niet met begeleiding van een van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid en aan de hand van streefdoelen kan in eigen tempo gewerkt worden aan de ontwikkeling van partnerschap met ouders.

Sinds 2012 biedt het landelijk netwerk van Expertisepunten Ouderbetrokkenheid ouders, scholen en gemeenten ondersteuning bij het werken aan educatief partnerschap. Adviseurs van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid zijn specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid en hebben ruime expertise in duurzame organisatieontwikkeling. De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk en zijn een initiatief van de vereniging van onderwijsadviesbureaus, EDventure. Directeur Annemarie Kaptein over de samenwerking tussen de ExpertisePunten: “We ontvingen veel vragen van kinderopvangcentra en scholen in het primair, voortgezet en middelbaarberoepsorganisaties over het gericht werken aan ouderbetrokkenheid. Duidelijk is dat ouderbetrokkenheid heel veel oplevert als het gaat om de ontwikkeling van kinderen, hun leerresultaten en uiteindelijke kansen. De ExpertisePunten hebben het afgelopen schooljaar samen met het Ministerie van OCW in alle regio’s gewerkt om scholen bewust te maken het belang van ouderbetrokkenheid. Wie gericht wil werken aan ouderbetrokkenheid kan vanaf nu terecht bij een van de vijftien organisaties die het certificeringstraject ‘Samen met ouders’ aanbiedt.”

‘Samen met ouders’ is bedoeld een ontwikkelroute van A naar Beter. Scholen werken gericht aan ontwikkel- en verbeterpunten in de schoolorganisatie aan de hand van streefdoelen ouderbetrokkenheid, waar nodig en gewenst met begeleiding van het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid. Het certificeringstraject wordt afgesloten met een eindgesprek door een onafhankelijk ExpertisePunt. Voldoet de school in voldoende mate aan de streefdoelen van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid, dan ontvangt zij het certificaat ‘Samen met ouders’.

Over EDventure
EDventure is de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. EDventure vertegenwoordigt 22 leden met zo’n 2.500 adviseurs. De adviseurs staan in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen. Een groot aantal van de leden maakt deel uit van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en/of het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. Meer informatie: www.edventure.nu

Over de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid
De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus en keurmerkorganisatie. De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Met partnerschap wordt een proces bedoeld waarin betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) elkaar ondersteunen en de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen. Meer informatie: www.expertisepuntouderbetrokkenheid.nl