Thuis in school: samen leren begint bij communiceren

Tussentijds resultaat van dit door NRO gehonoreerde project over ouderbetrokkenheid. Er zijn in totaal drie projecten rond ouderbetrokkenheid in 2014 van start gegaan en deze hebben elk een looptijd van drie jaar.

Thuis in school: samen leren begint bij communiceren

Ondanks diverse inspanningen van basisscholen om ouders te betrekken bij de school van hun kinderen, blijven de effecten hiervan op daadwerkelijke ouderbetrokkenheid en schoolsucces van kinderen beperkt. Vooral ouders die het Nederlands slecht beheersen of laagopgeleid zijn lijken moeilijker te bereiken en te betrekken bij de school.

Tot nu toe uitgevoerde activiteiten vanuit scholen sluiten onvoldoende aan bij de leefwereld van gezinnen en bij de oorzaken van ineffectieve of beperkte ouderbetrokkenheid. Ook is de aandacht voor ouderbetrokkenheid in het schoolbeleid beperkt. Het huidige lopende onderzoek wil de dialoog tussen ouders en leraren bevorderen. Daarnaast gaan de onderzoekers toetsen of verbeterde communicatie via ouderbetrokkenheid leidt tot een betere cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen.

Lees verder op de website van NRO