De rol van ouders bij keuze- en loopbaanbegeleiding

Tussentijds resultaat van dit door NRO gehonoreerde project over ouderbetrokkenheid. Er zijn in totaal drie projecten rond ouderbetrokkenheid in 2014 van start gegaan en deze hebben elk een looptijd van drie jaar.

De rol van ouders bij keuze- en loopbaanbegeleiding

Samenwerkende partijen in de regio Utrecht zetten zich binnen dit project in om de overgang van leerlingen van het vmbo naar het mbo beter te laten verlopen en schooluitval terug te dringen.

Een weloverwogen studie- en beroepskeuze van leerlingen, waaraan ouders een constructieve bijdrage leveren, is daarbij van essentieel belang.Hiertoe wordt een interventie ontwikkeld, bestaande uit een programma voor ouders met een samenhangende reeks activiteiten gedurende een schooljaar, al dan niet in interactie met hun kind. De focus van het onderzoek ligt op de overgang van het vmbo naar het mbo (entree-opleiding en eerste jaar niveau 2).

Lees verder op de website van NRO