Download hier onze brochure ‘Ouderbetrokkenheid maakt verschil’

Onderwijs en opvoeding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Wetenschap, onderwijsveld, politiek en samenleving zijn het erover eens dat ouderbetrokkenheid er toe doet en dat kinderen gebaat zijn bij samenhang in hun wereld thuis, de buurt en de school.

Aangetoond is dat een hoge mate van ouderbetrokkenheid bijdraagt aan betere (leer-)prestaties in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ouderbetrokkenheid is al op jonge leeftijd direct van invloed op de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen en jongeren.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De ExpertisePunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

ouderbetrokkenheid-maakt-verschil-200

pdf Brochure ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid

 

De ExpertisePunten zijn ook nauw betrokken bij het vormgeven van passend onderwijs en eerstelijns jeugdhulp. Benieuwd naar onze visie?
pdf Brochure 'Samenwerken aan de beste jeugdzorg'