Keurmerk Onderwijsadvies

keurmerk-onderwijsadvies

De ExpertisePunten zijn alle lid van vereniging EDventure en dragen het Keurmerk Onderwijsadvies.

De ExpertisePunten voldoen daarmee aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies. Naast eisen aan interne kwaliteitszorg, is de klanttevredenheid medebepalend voor het behoud van het keurmerk.

Het Keurmerk Onderwijsadvies staat garant voor:

  • Een ISO 9001 certificering voor interne kwaliteitszorg
  • Een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
  • Committeren aan brancheregels op de gebieden van kennisdeling en innovatie (ledenstatuut EDventure)