Training Effectieve oudercommunicatie

14 oktober 2015
28 oktober 2015

Goede communicatie met ouders is belangrijk voor alle partijen. Niet alleen voor de leerkracht of pedagogisch medewerker zelf, maar ook voor de ouders, de school als geheel en niet in de laatste plaats voor het kind. Voor sommige leerkrachten of pedagogisch medewerkers is een gesprek met een ouder/verzorger vanzelfsprekend en iets positiefs. Voor anderen is het spannend en speelt de vraag hoe ze hier op de juiste manier vorm aan moeten geven. Zeker bij de meer gecompliceerde situaties en gesprekken blijkt het voor veel leerkrachten en professionele opvoeders niet vanzelf te gaan.

Het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid Driestar onderwijsadvies organiseert daarom regiobijeenkomsten over effectieve oudercommunicatie. Deze bijeenkomsten worden geleid door onderwijsadviseurs met ruime ervaring op het gebied van ouderbetrokkenheid en oudercommunicatie. Hier krijg je tools om zelf de communicatie met ouders op een goede en effectieve manier vorm te geven.

Beschrijving:
De training ‘Effectieve oudercommunicatie’ biedt een theoretische verdieping met veel gelegenheid tot praktische oefeningen. Deze training is bedoeld om te leren het gesprek met ouders op een goede manier aan te gaan. Er wordt geoefend met een acteur die praktijksituaties zal naspelen die de deelnemers zelf vooraf hebben aangedragen. De deelnemers leren hoe ze op een adequate manier met ouders in contact kunnen treden en een prettige samenwerking realiseren, waarbij ze het welbevinden van het kind op het oog hebben.

Aan de orde komen:
– Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken
– Het herkennen van communicatiepatronen en mentale beelden
– Het hanteren van een gespreksmodel
– Het nemen van verantwoordelijkheid en het aangeven van grenzen in een gesprek
– Het voeren van een slechtnieuwsgesprek
– Rollenspel met casussen en inzet van een acteur

Data en kosten:
Gouda: 14 oktober van 14.00 – 18.00 uur.
Barneveld: 28 oktober van 14.00 – 18.00 uur.

De kosten voor de scholingsmiddag bedragen €150,-

Meer informatie en aanmelding