ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid

Landelijk dekkend – Regionaal maatwerk

De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus en keurmerkorganisatie. De ExpertisePunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten en producten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap. Met partnerschap wordt een proces bedoeld waarin betrokkenen (ouders, school/kindgerichte organisaties en gemeenschap) elkaar ondersteunen en de bijdragen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen/leerlingen te bevorderen.

Nieuws

Thuis in school: samen leren begint bij communiceren

Ondanks diverse inspanningen van basisscholen om ouders te betrekken bij de school van hun kinderen, blijven de effecten hiervan op daadwerkelijke ouderbetrokkenheid en schoolsucces van kinderen beperkt. Vooral ouders die het Nederlands slecht beheersen of laagopgeleid zijn lijken moeilijker te bereiken en te betrekken bij de school.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid

Ouderbetrokkenheid bij taal en lezen levert in de vroege fasen van het onderwijs een belangrijke bijdrage aan de schoolse ontwikkeling van kinderen. Ouders kunnen echter verschillende opvattingen hebben over de taalontwikkeling van kinderen en hun rol daarin. Deze opvattingen kunnen de manier beïnvloeden waarop zij ouder-kindprogramma’s gericht op stimulering van taal en geletterdheid bij kinderen in de voor- en vroegschoolse leeftijd (zoals VVE Thuis) uitvoeren.

Lees meer

De rol van ouders bij keuze- en loopbaanbegeleiding

Samenwerkende partijen in de regio Utrecht zetten zich binnen dit project in om de overgang van leerlingen van het vmbo naar het mbo beter te laten verlopen en schooluitval terug te dringen.

Lees meer

Training Effectieve oudercommunicatie

Goede communicatie met ouders is belangrijk voor alle partijen. Niet alleen voor de leerkracht of pedagogisch medewerker zelf, maar ook voor de ouders, de school als geheel en niet in de laatste plaats voor het kind. Volg de training Effectieve oudercommunicatie van ExpertisePunt Driestar Onderwijsadvies!

Lees meer

Training Medezeggenschap in het basisonderwijs

In de training Medezeggenschap in het basisonderwijs van het HCO vergroot u uw kennis en vaardigheden, waardoor u beter kunt functioneren binnen de medezeggenschapsraad.

Lees meer

Certificeringstraject ‘Samen met ouders’ (doorlopend)

Al dan niet met begeleiding van een ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid, wordt in eigen tempo gewerkt aan de ontwikkeling van partnerschap en de streefdoelen ouderbetrokkenheid. Neem vrijblijvend voor meer informatie contact met ons op!

Lees meer

Tips voor peutergesprekken

Hoe maak je een gesprek met je peuter nog leuker en leert hij ook nog eens een hele hoop? BCO Onderwijsadvies, een van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid, geeft tips om gesprekken met je peuter te voeren.

Lees meer

Onderwijsadviesbranche organiseert landelijk debat over toekomst onderwijs

Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in 18 debatten door het hele land. De onderwijsadviesbranche nodigt in het kader van de dialoog ‘Onderwijs2032’ leraren, leerlingen, ouders, wetenschappers, ondernemers en andere belangstellenden uit om in gesprek te gaan over de inhoud en toekomst van het onderwijs. ‘Onderwijs2032’ is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees meer

Bezoek de ExpertisePunten op de NOT: 27 t/m 31 januari 2015!

Ouderbetrokkenheid maakt verschil! Wilt u weten hoe of heeft u een praktijkvoorbeeld om met ons te delen/bespreken? Kom dan langs bij de stand van EDventure op de NOT2015 (stand D050). Experts op het gebied van Ouderbetrokkenheid helpen u graag verder!

Lees meer

Werk aan ouderbetrokkenheid met de certificering ‘Samen met ouders’

Instellingen voor vroeg- en voorschoolse educatie en het primair, voortgezet en middelbaarberoeps-onderwijs kunnen vanaf nu het certificeringstraject ‘Samen met ouders’ volgen. Met begeleiding van een van de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid en aan de hand van streefdoelen kan in eigen tempo gewerkt worden aan de ontwikkeling van partnerschap met ouders.

Lees meer

Download onze brochure